20%

ادبیات نمایشی

نقش‌آفرینی شخصیت‌ها

50,000 تومان 40,000 تومان
20%

ادبیات نمایشی

میم

38,000 تومان 30,400 تومان
20%

دربارۀ تئاتر

موسیقی درمانی

15,000 تومان 12,000 تومان
20%

ادبیات نمایشی

طراحی حرکت

50,000 تومان 40,000 تومان
20%

ادبیات نمایشی

تئاتر خیابانی

16,000 تومان 12,800 تومان
20%

ادبیات نمایشی

ویرایش بدن بازیگر

30,000 تومان 24,000 تومان
20%

ادبیات نمایشی

استند آپ کمدی

55,000 تومان 44,000 تومان
20%

ادبیات نمایشی

ارتباط بداهه

55,000 تومان 44,000 تومان